Кабинет Председника

Помоћници

Председник општине може имати највише три помоћника. Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе. Помоћнике председника општине поставља и разрешава председник општине.

Помоћник председника за област финансија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помоћник председника за спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помоћник председника за друштвене делатности

 

 

 

 

 

 

 

Шеф кабинета председника

Нада Марковић

тел: 011/3052-111

e-mail: nmarkovic@cukarica.rs