Братски градови и општине

Братски градови и општине

Међуопштинска сарадња Градске општине Чукарица остварује се по потписаним Протоколима о сарадњи са градовима и општинама у периоду од 1985 - 2018. године.

 

Градска општина Чукарица има потписане протоколе о сарадњи са следећим општинама:

- Беране, Република Црна Гора од 20.05.1985.

- Куманово, Република Македонија од 26.12.2002.

- Источно Ново Сарајево од 20.05.2004.

- Тасос, Грчка од 28.02.2008.

- Ервеник, Република Хрватска од 14.10.2013.

- Петровац, Босна и Херцеговина од 14.04.2018.

- Хераклион, Крит, Грчка од 09.02.2019.

 

 

Циљеви сарадње су дефинисани у Протоколима и своде се на следеће:

- Развој и спровођење сарадње у области општинске управе, локалне самоуправе и пружање услуга грађанима;

- Подстицања привредне сарадње и размене искустава у области економије;

- Успостављања сарадње у области културе, науке, уметности, спорта и образовања.