Бирачки списак

Начелник одељења:

Владимир Гарић, дипл. правник

тел. 011/3052-136

email: vgaric@cukarica.rs