Општинска предузећа и установе

ЈП "Пословни центар Чукарица"

Шумадијски трг 2, тел. 3052-401, www.jpcukarica.rs

Директор: Драган Човић

тел: 011/3052-401


Културни центар "Чукарица"

Тургењевљева 5, тел. 3552-678, 3559-368, www.kccukarica.rs
радним данима 08.00-21.00, суботом 08.00-14.00

Директор: Миодраг Ракочевић

тел: 011/3552-678


Галерија '73

Пожешка 83a, тел. 3557-142, www.galerija73.com
радним данима 10.00-20.00, суботом 10.00- 15.00

Директор: Мирела Пудар

тел: 011/3557-142