- Признавање права на месечно новчано примање

Одељење: Одељење за друштвене делатности
Одсек: Борачко и инвалидска заштита

Потребна документација:
Захтев
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија уверења о држављанству
- Уверење о имовинском стању (Пореска управа) из места пребивалишта и из места пребивалишта пре 17. 08.1990.
- Уверење Републичког геодетског завода - Катастар непокретности
- Уверење Фонда ПИО (Немањина 30) да подносилац захтева није уживалац пензије
- Извод за незапослене, Национална служба за запошљавање
- Уверење из Агенције за привредне регистре
- Остала документација по потреби

Образац се може набавити у општини на шалтеру 12

Напомена везана за документацију:
Документа не могу бити старија од шест месеци.

Место предаје документације: шалтери 1, 2 и 3

Телефон за информације: 3052-100

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 1, 2 и 3 се може поднети сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова