- Признавање права на борачки додатак

Одељење: Одељење за друштвене делатности
Одсек: Борачко-инвалидска заштита

Потребна документација:
- Захтев- Решење Фонда ПИО о учешћу у рату у двоструком трајању
- Уговор - решење о сталном радном односу
- Потврду о висини месечне зараде
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија радне књижице
- Фотокопија војне књижице
- Фотокопија обрасца о пријави - одјави радника код Фонда ПИО

Образац се може набавити у општини на шалтеру 12

Место предаје документације: шалтери 1, 2 и 3

Телефон за информације: 3052-100

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 1, 2 и 3 се може поднети сваког радног дана од 8.00 до 15.30