-Накнада погребних трошкова корисника месечног новчаног примања

Одељење: Одељење за друштвене делатности
Одсек: Борачко-инвалидска заштита

Потребна документација:
Захтев
- Фотокопија личне карте (подносиоца захтева и преминулог корисника)
- Извод из матичне књиге умрлих
- Изјаву са два сведока, оверена у општини да су живели у заједничком домаћинству
- Фотокопија рачуна о трошковима сахране
- Фотокопија картице текућег рачуна подносиоца захтева

Образац се може набавити у општини на шалтеру 18

Напомена везана за документацију:
Документа не могу бити старија од шест месеци.

Место предаје документације: шалтери 1, 2 и 3

Телефон за информације: 3052-100

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 1, 2 и 3 (се може поднети сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова