- Захтев за повећање процента инвалидитета услед погоршања здравственог стања

Одељење: Одељење за друштвене делатности
Одсек: Борачко-инвалидска заштита

Потребна документација:
Захтев
- Медицинска документација не старија од 6 месеци која се односи на признати основ инвалидитета

НАПОМЕНА: Војни инвалид има право да поднесе захтев за повећање процента инвалидитета по истеку две године од дана доношења коначног решења.

Образац се може набавити у општини на шалтеру 18

Напомена везана за документацију:
Документа не могу бити старија од шест месеци.

Место предаје документације: шалтери 1, 2 и 3

Телефон за информације: 3052-100

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 1, 2 и 3 се може поднети сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова