- Накнадни упис у матичну књигу рођених

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одсек:
Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Чукарица.

 

Потребна документација за упис у МК рођених:
- Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених,
- Извод из матичне књиге рођених за родитеље

- Извод из матичне књиге венчаних за родитеље

- Уверење о држављанству за родитеље

- Копија важећих личних карата за родитеље или Уверење о пребивалишту за родитеље (издаје Полицијска управа за град Београд, Љермонтова 12а)

- Медицинска документација која прати чињеницу рођења детета

- Изјава сведока који су присутвовали порођају (уколико је дете рођено ван здравствене установе) даје се лично пред овим органом

- По потреби и друга документација

 

Место набавке обрасца: Шалтер матичара 12 и 13

Место предаје документације: Шалтери 1 и 2 (пријем поднесака)

Телефон за информације: 3052-137, 3052-432

Напомена:

Документација која се подноси на шалтерима 1 и 2 (пријем поднесака) се може поднети радним даном од 7:30 до 15:00.