- Исправка и допуна података у матичним књигама (рођених, венчаних, умрлих)

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одсек:
Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Чукарица.

Потребна документација:
-
Захтев за исправку података
- Извод из матичне књиге за који се тражи исправка
- Фотокопија важеће личне карте подносиоца захтева
- По потреби, и друга документа

 

Место набавке обрасца: шалтер матичара 12 и 13.

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу, не могу бити старија од 6 месеци .

Место предаје документације: шалтери 1 и 2 (пријем поднесака)

Радно време са странкама: радним даном од 08.00 до 14.00 часова

Телефон за информације : 3052-137 и 3052-432

Напомена:

Документација која се подноси на шалтерима 1 и 2 (пријем поднесака) се може поднети радним даном од 07.30 до 15.00.