-Одлука о расписивању конкурса за одређивање корисника места за постављање слободностојећих конзерватора за сладолед на јавним површинама Градске општине Чукарица

Управа Градске општине Чукарица објављује Одлуку о расписивању конкурса за одређивање корисника места за постављање слободностојећих конзерватора за сладолед на јавним површинама Градске општине Чукарица.