- Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету за 2020. годину-Ребаланс II

Управа Градске општине Чукарица објављује Одлуку о измени и допуни Одлуке о буџету за 2020. годину-Ребаланс II