-Упис чињенице венчања у матичне књиге на основу извода иностраних органа