-Упис чињенице смрти у матичне књиге на основу извода иностраних органа