Одлука о измени и допуни одлуке о буџету Градске општине Чукарица за 2023.

Скупштина општине Чукарица, на седници одржаној 27. јуна 2023., донела је одлуку о измени и допуни одлуке о буџету Градске општине Чукарица за 2023. годину. Одлуку можете погледати овде.