Свеобухватни годишњи извештај о учинку програма директних корисника буџета Градске општине Чукарица за 2023. годину

Свеобухватни годишњи извештај о учинку програма директних корисника буџета Градске општине Чукарица за 2023. годину можете погледати овде.

Закључак можете погледати овде.