Измењена верзија плана јавних набавки 2

Документ можете погледати овде