На тридесетој седници Скупштине Градске општине Чукарица, која је одржана у сали Културног центра Чукарица,усвојена је одлука о измени и допуни одлуке о буџету ГО Чукарица за 2020. годину.

Одборници су усвојили и извештај о раду и извештај о финансијском пословању Културне установе “Чукарица” за 2019. , као и извештаје  о раду управног и надзорног одбора ове установе. Усвојен је и извештај о раду и о финансијском пословању  установе “Галерија 73” за 2019. годину, као и извештаји управног и надзорног одбора  установе. Одборници су на седници усвојили предлог одлуке о измени одлуке о некатегорисаним путевима на подручју ГО Чукарица.