На иницијативу општине Чукарица, a уз разумевање ЈКП „Београдски водовод и канализација“, почела је замена водоводне мреже у више улица на Чукарици.

Једно од градилишта у насељу Умка обишли су извршни директор "Београдског водовода и канализације" Милорад Милошевић и члан Општинског већа Жељко Рабљеновић.

У улицама Сретена Бабића и Боре Мандића врши се замена 470 м водоводне мреже, а у оквиру ових радова изведено је више од 40 спојева, 5 нових хидраната, као и три бетонска шахта са разводном и вентилском опремом. Сва домаћинства до својих дворишних шахтова добила су нове прикључке. Комплетна мрежа је изведена са полиетиленским материјалима, према највишим стандардима.

Грађани су исказали задовољство због тога што неће више долазити до честог нестајања воде услед пуцања дотрајалих цеви. У разговору са грађанима, извршни директор Милорад Милошевић и члан Већа Жељко Рабљеновић констатовали су да се радови одвијају квалитетно и према планираној динамици.