Одборници Скупштине ГО Чукарица, на 31. седници, усвојили су предлого одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета општине за 2019. годину.Усвојена је и одлука о изменама и допунама финансијског плана културних установа Културни центар „Чукарица“ и Галерија 73.. као и Спортске организације Чукарица Туристичке организације Чукарице за 2020. годину.Одборници су усвојили и извештаје о раду управног и надзорног одбора Спортске организације Чукарица за протеклу годину, одлуку о изменама и допунама програма рада Туристичке организације Чукарица за ову годину, као и извештај о раду и извештај о финансијском пословању ЈП „Пословни центар Чукарица“ за прошлу годину, извештај о раду надзорног одбора ове институције. Усвојене су и одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја ЈП „Пословни простор Чукарица“ за 2019., а усвојен ј еи ребаланс финансијског плана за текућу годину.

Скупштина је донела одлуку о образовању Савета за здравље ГО Чукарица, а усвојени су и предлог Локалног акционог плана за унапређивање положаја Рома,као и Локалног акционог планаза унапређење положајаизбеглих, интерно расељених лица и повратника по спразуму о реадмисији, за период од 2020. до 2025. године, као и извештај о раду Црвеног крста Чукарица.