Приликом редовног обиласка каналске мреже и водотокова другог реда на Чукарици, а на предлог наших суграђана чија се домаћинства налазе непосредно уз Жарковачки поток, преко надлежног општинског ресора упућена је молба ЈВП “Београдводе” да се поред редовног програма одржавања, изврши и додатно чишћење уливне грађевине испред колектора. У ЈВП “Београдводе” било је разумевања за захтеве, те је обављено додатно чишћење одмах након молбе упућене Техничкој оперативи Макиш.

По завршетку радова терен је обишао члан Општинског већа Жељко Рабљеновић и истакао да су радови урађени квалитетно и професионално, чиме је обезбеђен несметан проток и прихват воде у колектор без тенденције подизања водостаја. Констатовано је, на жалост, да се у непосредној близини потока осете непријатни мириси и да се у потоку уочава прљавштина која долази од отпадних вода коју један број домаћинстава испушта у поток. До сада је много пута по овом питању инспекцијски надзор вршила Комунална инспекција ГО Чукарица у циљу спречавања ове појаве, али на жалост тај проблем и даље постоји.

Молимо наше суграђане да у интересу очувања сопствене животне средине не испуштају отпадне и искоришћене воде у поток, као и грађане неусловног насеља испод моста да у поток не бацају свакојаки отпад попут душека, ауто гума и других отпадних материјала.