На основу указане потребе и ради задовољења потреба грађана Градске општине Чукарице за рекреацијом и здравим животом, Спортска организација Чукарице је као и ове године обезбедила бесплатне термине у Спортском центру Жарково.

Термини се могу користити у периоду од 22. фебруара до 30. маја 2021. године за организовано играње стоног тениса, бадминтона (мала сала), као и кошарке и фудбала (велика сала).

Потребно је да се заинтересовани грађани ГО Чукарица писменим путем обрате секретарима Месних заједница на којима живе са захтевом за коришћење бесплатних термина. Секретарима се прилаже списак заинтересованих грађана са контакт телефонима, а списак се прослеђује управнику Спортског центра Жарково.

Због епидемиолошке ситуације, у малој сали по термину максимално може бити 10 корисника, а у великој сали 20 корисника.

Понуђени термини су :

Велика сала: понедељак и среда 15.00 – 16.00 часова.

Мала сала: понедељак, среда и петак 15.00 – 17.00 часова.

 

Телефони за информације: 011/618-0125 и 064/873-4476.