Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове упутио нам је допис у коме нас обавештава, да је Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 23. 02. 2021. год., донела Закључак да се Нацрта плана детаљне регулације за подручје између улица : Чамџијина, Радничка, Брдовита, Лазара Кујунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодолске и Петра Мећаве, Градска општина Чукарица  упућује на јавни увид.

Обавештење о јавном увиду и нацрт плана су изложени на : https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1781327-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-go-cukarica_2/