Почели су радови на изградњи кишне и фекалне канализационе мреже у постојећој регулацији Миросављеве и Паштровићеве улице, код Хиподрома. Реч је о мрежи у дужини од 120 метара, која ће веома значити у решевању проблема нагомилавања атмосферских падавина и отпадних вода у овом делу Чукарице.

Након изградње новопројектованог колектора фекалне канализације у Паштровићевој улици, крајем прошле године, Дирекција за грађевинско земљиште иизградњу Београда, извршила је раздвајање постојеће канализације (фекалне од кишне), по сепарационом систему, на свим узводним деоницама и обезбедила прикључивање корисника са комплетног слива.

Управо започети радови у Миросављевој и Паштровићевој наставак су изградње канализационе мреже у овом делу Чукарице.

Радове су обишли Никола Аритоновић, помоћник председника општине Чукарица и члан Већа Мирослав Тодоровић. Приликом обиласка , Никола Аритоновић је рекао да су радови на изградњи канализационе мреже у Миросављевој и Паштровићевој, део планираних радова на изградњи мреже у улицама на Бановом брду. Он је нагласио да би у току године требало да почну радови у још три улице на Бановом брду , у Тургењевљевој , Јана Колара и Мирка Поштића, које, иако се налазе у централном делу Бановог брда, никада нису имале канализациону мрежу. „Ми смо, заједно са житељима ових улица покренули иницијативу да се започне изградња канализације, и након добијања Решења оизвођењу радова, очекујемо да ће изградња мреже и почети“, рекао је помоћник председника.

„Изградња фекалне и канализационе мреже у Миросављевој и Паштреовићевој подразумева постављање цеви за кишну канализацију промила од ∅300 мм, и фекалну канализацију ∅250 мм“, рекао је Мирослав Тодоровић, додајући да је планирано да радови трају до прве половине августа, а да је инвеститор Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда .Он је подсетио да је у току и изградња водоводне мреже у Остружници, у Улици 7. јула која ће бити завршена до јесени, а омогућиће уредније снабдевање водом житеља ове и околних улица у Остружници.