На четрнаестој седници Скупштине, одборници су усвојили одлуку о буџету за наредну годину. На основу одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања која припадају Граду, односно градским општинама у 2022. години, општини Чукарица су опредељена средства у износу од 738.004.533,00 динара. Предвиђени приходи увећани за нераспоређени вишак прихода из ранијих година, као и утрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година, чине обим буџета за 2022. годину у укупном износу од 905.104.533,00 динара.

Одборници су изгласали и кадровски план запослених у Управи ГО Чукарица, који се доноси због потребе планирања броја запослених у текућој години, а у циљу оптималног функционисања органа Управе,ускладу са одредбама закона и подзаконских аката. Одборници су констатовали престанак мандата члана Већа Дејана Јањића, који је због професионалних разлога, поднео оставку на ту функцију и тајним гласањем на место члана Већа изабрали Миљана Ћеранића, теолога и спортског менаџера.

На седници је усвојен и предлог одлуке о финансирању и суфинансирању из буџета општине, пројеката из области културе, као и предлог одлуке о начину и мерилима финансирања и суфинансирања пројеката удружења. Усвојени су програми рада за 2022. годину и финансијски планови Културног центра, Галерије `73, Спортске организације и Туристичке организације Чукарица за наредну годину, као и предлог одлуке пословања „Пословног центра Чукарица“. Скупштина је донела одлуку о установљењу награде „Полексија Тодоровић“, која ће бити додељивана, од ове, па сваке наредне године, ауторима најбољег уметничког дела изложеног на традиционалној колективној изложби Чукарички ликовни салон. Награда носи име прве академски образоване српске сликарке, кћерке Матије Бана.