У прилогу се налази табела са одговорима на поднете захтеве до 30.11.2021. године.