Министарство одбране Републике Србије објавило је Општи позвив за увођење у војну евиденцију. Текст позива можете погедати овде.

Нa основу члана 15. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Сл. гласникРС “, бр.88/09,95/10 и 36/18) и члана 4. став 3. Уредбе о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе („Сл. Гласник РС“, број 100/11, 60/15 и 40/19), позивамо сва лица мушког пола, држављане Републике Србије , рођена 2004. године и старијих годишта, који нису уведена у војну евиденцију, да се јаве у Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Чукарица, улица Шумадијски трг 2, други спрат општине Чукарица, ради увођења у војну евиденцију. Увођење у војну евиденцију, по општем позиву, вршиће се сваког радног дана, у периоду од 17. јануара до 28. фебруара 2022. године, у времену од 08.00 до 15.00 часова, а након тога по појединачном позиву током целе године.

Регрут који се уводи у војну евиденцију треба да понесе: личну карту.

Уколико не поседује личну карту, на увид понети другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет, а у иностранству -важећу путну исправу.

Регрут који борави у иностранству дужан је да се ради увођења у војну евиденцију јави надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Информације о увођењу у војну евиденцију могу добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу надлежном према месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs.