На 16. седници Скупштине Градске општине Чукарица, одборници су усвојили извештаје о раду Скупштине и радних тела за 2021. годину. Седницом је председавала председница Скупштине Лидија Јовановић. Током протекле године, одржано је 8 седница Скупштине, а одборници су разматрали 96 тачака Дневног реда.У извештају су одборници информисани о раду административних комисија и савета . Усвојен је и извештај Већа и председника ГО Чукарица. Током протекле године, рад Већа се одвијао кроз седнице, комисије и радна тела која је образовао председник. Одржане су 22 седнице, разматрано 128 тачака дневног реда и усвојено 79 аката, који су упућени Скупштини на усвајање.

Поред усвајања извештаја председника општине , који је и председник Већа и чланова Већа који су задужени за одређене ресоре, одборници су усвојили и извештаје о раду Канцеларије за младе општине Чукарице, која је реализовала више важних пројеката у протеклој години, као што су :припремна настава за малу матуру, Летњи спортско-образовни камп Чукарица 2021., пројекат „Е-бизнис за младе“ и Зимски „Но стрес семетар“.

На седници су усвојени извештаји о раду са финансијским плановима установа културе Културни центар Чукарица и Галерија 73, као и извештај ЈП „Пословни центар Чукарица“. Одборници су усвојили и извештаје Туристичке организације Чукарице и Спортске организације Чукарице за протеклу годину.

Усвојени су и извештаји о реализованим предлозима програма асфалтирања улица и тротоара на територији Чукарице за протеклу годину, затим извештај о реализованим предлозима за градске програме уређења грађевинског земљишта и комуналне инфраструктуре, као и извештаји о реализованим програмима у области вововодне и канализационе мреже, јавног осветљења.