Након недавно завршених радова на уређењу дела Улице Синише Станковића, као и суседних улица Григора Витеза и Душана Влајића, овај део насеља Јуллино брдо добио је сасвим нови изглед. Реч је о блоку саобраћајница у дужини од укупно 700 м, које нису уређиване дужи низ година, а чија је санација била неопходна.


Општина Чукарица је на захтев грађана и иницирала радове које су извеле екипе ЈКП „Београд пут“, а који су обухватили комплетну санацију блока улица, замену ивичњака на местима где је било потребно, као и нивелацију и замену дотрајалих шахтова.

Улице је обишао члан Већа Чедомир Совтић и у разговору са грађанима истакао да је, након санације дела улице Синише Станковића у дужини од 150 м, на потезу од Водоводске до Змајевачке улице, која је рађена прошле године, цео потез ове и околних улица комплетиран управо завршеним радовима. Он је додао да је вредност радова на ове три саобраћајнице око 10 милиона динара, а да је упоредо са овим улицама завршено и уређење неколико прометних саобраћајница у насељима Рушањ и Сремчица.