На 17. седници Скупштине градске општине Чукарица, одржаној 26.05.2022. године донета је Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Чукарица и Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Чукарица.