На 24. седници Скупштине градске општине Чукарица, одржаној 25.05.2022. године донето је Решење о престанку и додели одборничког мандата.