Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Градске општине Чукарица

среда 25.05.2022. године

 

Комисија за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда,

породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе

као и градске општине на територији ГО Чукарице

 

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Градске општине Чукарица

На основу Одлуке Већа Градске општине Чукарица о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Градске општине Чукарица XII-02 број 06-58/2022 од 23.05.2022. године, Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22, Градска општина Чукарица дана 25.05.2022. године расписује,

Јавни конкурс

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Градске општине Чукарица

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе као и градске општине, ЈП 1/22, објављеним од стране Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину (у даљем тексту Програм), а у складу са Програмом, расписује се Јавни конкурс ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Програмом, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији Градске општине Чукарица. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

 

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији Градске општине Чукарица.

 

Текст јавног конкурса и пратећу документацију можете погледати/преузети овде:

 

Текст јавног конкурса

Документација уз позив-Прилози 1-4