На основу Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22, Комисија за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе као и градске општине на територији ГО Чукарице, након спроведеног Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Градске општине Чукарица, на својој 7. седници III-04 број 06-68/2022, донела је

Прелиминарну листу директних корисника

 

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу директних корисника као и да донесе Одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Веће Градске општине Чукарица доноси Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације.