Почели су радови на уређењу Копаоничке улице у насељу Церак. Радовима, у дужини од око 400 метара, биће обухваћена реконструкција улице и тротоара.

Радове је обишао члан Већа Чедомир Совтић и том приликом нагласио да је реч о саобраћајници која је веома фреквентна јер повезује насеље Церак са Ибарском магистралом.

Након скидања дотрајалог асфалта, извршиће се нивелисање шахтова на коту асфалта, као и поправка сливника и замена оштећених ивичњака. Вредност радова је око 8,5 милиона динара, а инвеститор је ЈП „Путеви Србије“.

Недавно су приведени крају радови на уређењу дела Петефијеве улице, од раскрснице улице Љубице Ивошевић-Димитров до раскрснице са Космајском улицом, такође у насељу Церак.

Реконструкција дела ове саобраћајнице, у дужини од око 250 метара, обухватила је замену дотрајалог и постављање новог коловоза, поправку бетонске подлоге у коловозу, као и нивелисање шахтова и сливника. Вредност радова је око 6 милиона динара, а инвеститор је ЈП „Путеви Београда“.