Скидањем старог слоја асфалта, почела је санација коловоза у улици Црвено барјаче у насељу Беле воде. Екипе ЈКП „Београд пут“ спроводе уређење саобраћајнице у дужини од око 500 метара, а инвеститор радова је ЈП „Путеви Београда“.

Реч је о једној од најпрометнијих улица у насељу Беле воде, у непосредној близини Основне школе "Мирослав Антић", а улица се обнавља после више од деценије.

Почетак радова су данас обишли помоћник председника ГО Чукарица Никола Аритоновић и члан Већа Чедомир Совтић.

„На предлог општине, екипе „Београд пута“ започеле су санацију улице Црвено барјаче, једне од најважнијих саобраћајница у насељу, а реч је о потезу од Улице проте Милорада Павловића до раскрснице са улицом Бело врело. Недавно смо у овом насељу санирали и Комовску улицу, као и део Улице Здравка Јовановића, од Белог врела до Буда Томовића, а у плану за ову годину нам је и комплетна санација Улице  Буда Томовића, која није рађена више од три деценије“, рекао је приликом обиласка радова помоћник председника Никола Аритоновић и нагласио да ће свим овим радовима бити обухваћен централни део насеља Беле воде и обновљене значајне и веома прометне саобраћајнице у насељу.

Чедомир Совтић је истакао да је укупна вредност радова на уређењу улице Црвено барјаче око 16,5 милиона динара, а да ће након скидања коловоза уследити и поправка сливника и шахтова и потом постављање новог асфалта. Совтић је овом приликом додао да се тренутно изводе радови и на санацији Улице Вука Караџића у Остружници у дужини од око 500 метара, које такође спроводе екипе ЈКП“ Београд пут“, а инвеститор је ЈП „Путеви Београда“. У питању су радови на проширењу и санацији улице у Остружници.