Градска управа града Београда објављује Обавештење о расписивању огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Београду.  

За додатне информације можете се обратити члану Већа Градске општине Чукарица Николи Ђукановићу, задуженом за област привреде и пољопривреде : број телефона - 011/ 3052 120, канцеларија 29.