Представници ЈКП „Београдске електране“ и конзорцијума фирми „Енерготехника Јужна Бачка”, „Монтпројект” и „Феромонт инжењеринг” потписали у Министарству рударства и енергетике извођачки уговор којим се омогућава почетак рехабилитације и модернизације система топлане Церак у Београду.

Вредност ове инвестиције је 16,09 милиона евра, од чега је 11,5 милиона обезбеђено из средстава зајма Немачке развојне банке KfW, док ће остатак финансирати „Београдске електране”.

Топлана „Церак” изграђена је 1985. године. Инсталисана снага производног постројења топлане је 232 мегавата. Тај топлотни извор, поред грејања, испоручује корисницима и топлотну енергију за припрему потрошне топле воде. Пројекат ће бити реализован кроз трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма намењених пројекту „Рехабилитације система даљинског грејања у Србији – фаза 5”.

„У плану је да обимни грађевински радови буду започети током грејне сезоне 2023/24, а реализација пројекта се очекује у октобру 2024. године. Овај пројекат је значајан јер ћемо нашим потрошачима обезбедити сигурнију и квалитетнију испоруку топлотне енергије, постројења ће бити енергетски ефикаснија и значајно ће бити смањена емисија угљен-диоксида. Док трају радови, потрошачима са грејног подручја топлане „Церак” неће бити угрожено снабдевање топлотном енергијом и потрошном топлом водом“, истакао је директор ЈКП „Београдске електране“ Вања Вукић.