На 4. седници Изборне комисије градске општине Чукарица, одржаној 25. 11. 2023. године донето је Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије градске општине Чукарица у проширеном саставу.