На 5. седници Изборне комисије градске општине Чукарица, одржаној 29.11.2023. године донето је Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије градске општине Чукарица у проширеном саставу.