Позивамо грађане Чукарице да у периоду од 23. до 29. децембра 2023. године узму учешће у креирању буџета Градске општине Чукарица за 2024. годину. Своје предлоге,који су из надлежности општине, а који ће допринети унапређењу квалитета живота локалне заједнице, могу да се доставе путем меjла: predlogbudzeta@cukarica.rs.

Предлог буџета Градске општине Чукарица за 2024. годину биће објављен на сајту cukarica.rs.