На 10. седници Изборне комисије ГО Чукарица донета су Решења о изменама решења о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике Народне Скупштине и избора за одборнике Скупштине Града Београда расписаних за 17. децембар 2023. године и Решења о изменама решења о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике Народне Скупштине и избора за одборнике Скупштине Града Београда расписаних за 17. децембар 2023. године.