Седница је почела у 12.00 часова, седницом је председавала председница Скупштине ГО Чукарица Лидија Јовановић.

Седници је присуствовало 32 одборника.

Пре утврђивања дневног реда, усвојен је записник са 27. седнице Скупштине ГО Чукарица, и то са 31 гласова ЗА

Предложен је и са 31 гласом ЗА усвојен следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Констатовање оставке члана већа го Чукарица- Славише шотре

2. ПРЕДЛОГ решења о давању сагласности на програм рада кц „чукарица“ за 2024. годину

3. ПРЕДЛОГ решења о давању сагласности на план и програм рада „ку галерија 73“ за 2024. годину

4. ПРЕДЛОГ решења о давању сагласности на програм рада спортске организације чукарица за 2024. годину

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

6. ПРЕДЛОГ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ГО ЧУКАРИЦА ЗА ПЕРИОД 2024-2026. ГОДИНЕ

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА НА ПИЈАЦАМА И ПРИВРЕМЕНИМ ОБЈЕКТИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ У ВЕЗИ СА САХРАЊИВАЊЕМ

9. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“ ЗА 2022. ГОДИНУ.

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“ ЗА 2024. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ.

 

Предложен дневни ред усвојен је већином (31) гласом присутних одборника.

 

1. Констатовање оставке члана већа го Чукарица- Славише Шотре

Под овом тачком, председавајућа Скупштине је присутне обавестила да је досадашњи члан Већа Славиша Шотра поднео оставку на то место из личних разлога.

По овој тачки отворена је расправа, обзиром да није било пријагвљених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 31 гласом ЗА усвојила Оставку члана Већа Славише Шотре.


2. ПРЕДЛОГ решења о давању сагласности на програм рада кц „чукарица“ за 2024. годину

У оквиру ове тачке присутнима се обратио в.д. директора Миодраг Ракоћевић који је образложио

овај предлог. Испред Савета за образовање и васпитање, културу и физичку културу Марта Нешић

 

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.Скупштина је са 31 гласом ЗА донела Решење о давању сагласности на план и програм рада КЦ „Чукарица“ за 2024. годину.


3. ПРЕДЛОГ решења о давању сагласности на план и програм рада „ку галерија 73“

У оквиру ове тачке присутним одборницима су се обратили в.д. директора Мирела Пудар којa је детаљније образложила план и програм рада за 2024. годину, а испред Савета за образовање и васпитање, културу и физичку културу Марта Нешић која је изнела да је Савет једноглсно усвојио предложени план.

По овом предлогу отворена је расправа. Обзиром да ниjе било пријављених за расправу, прешло се на гласање

Скупштина је са 31 гласом ЗА донела Решење о давању сагласности на План и програм рада „КУ Галерија 73“ за 2024. годину


4. ПРЕДЛОГ решења о давању сагласности на програм рада спортске организације чукарица за 2024. годину

Под овом тачком присутнима се обратила Јелена Милосављевић члан Управног одбора Спортске организације Чукарица, а испред Савета за образовање и васпитање, културу и физичку културу Марта Нешић која је изнела да је Савет једноглсно усвојио предложени програм.

 

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 31 гласом ЗА донела Решење о давању сагласности на Програм рада Спортске организације Чукарица за 2024. годину.


5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

Под овом тачком присутнима се обратила Зорица Спасков чл. Управног одбора, а испред Савета за привредна питања Милош Јовановић који је изнео да је Савет једногласно усвојио предложени програм

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 31 гласом ЗА донела Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Чукарица за 2024. годину.


6. ПРЕДЛОГ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ГО ЧУКАРИЦА ЗА ПЕРИОД 2024-2026. ГОДИНЕ

Под овом тачком присутнима се обратио Милорад Цајковић начелник Одељења за друштвене делатности и привреду, а испред Савета за омладину Марија Спасић која је изнела да је Савет једноглсно усвојио предложени план.

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 31 гласом ЗА донела Закључак којим се усваја Акциони план за период од 2024-2026. године


7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА НА ПИЈАЦАМА И ПРИВРЕМЕНИМ ОБЈЕКТИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

У оквиру ове тачке присутнима се обратила в.д. директора Марија Гаврић која је детаљније објаснила неопходност измена. А испред Савета за буџет и финансије Никола Марковић који је изнео да је Савет једногласно усвојио предложену одлуку

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 31 гласом ЗА донела Решење којим се даје сагласност на Одлуку о ценама пијачних услуга на пијацама и привременим објектима на подручју Општине Чукарица којима управља ЈП „Пословни центар Чукарица“.


8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ У ВЕЗИ СА САХРАЊИВАЊЕМ

У оквиру ове тачке присутнима се обратила в.д. директора Марија Гаврић која је ближе објаснила неопходност доношења овакве Одлуке, а испред савета за Буџет и финансије Никола Марковић који је изнео да је Савет једногласно усвојио предложену одлуку.

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

 

Скупштина је са 31 гласом ЗА усвојила Решење којим се даје сагласност на Одлуку о висини накнада за услуге у вези са сахрањивањем.


9. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“ ЗА 2022. ГОДИНУ.

У оквиру ове тачке председавајућа Скупштине је дала реч в.д директорки Марији Гаврић, а испред Савета за буџет и финансије обратио се Никола Марковић. који је изнео да је Савет једногласно усвојио предложену одлуку

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 31 гласом ЗА усвојила Закључак којим се даје сагласност на Одлуку о расподели добити ЈП „Пословни центар Чукарица“


10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“ ЗА 2024. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ.

У оквиру ове тачке присутнима се обратила в.д. директора Марија Гаврић која је ближе објаснила неопходност доношења овакве Одлуке, а испред савета за Буџет и финансије Никола Марковић који је изнео да је Савет једногласно усвојио предложену одлуку.

По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 31 гласом ЗА усвојила Решење о о давању сагласности на програм пословања ЈП „Пословни центар Чукарица“Пошто је дневни ред исцрпељен, у складу са Пословником прешло се на Одборничка питања. Обзиром да Одборничких питања није било, седница Скупштине је закључена у складу са Пословником .