-Свеобухватни полугодишњи извештај о учинку програма директних корисника буџета ГО Чукарица за 2020. годину

Начелник Одељења за буџет и финансије, као координатор Радне групе за праћење и извештавање о учинку програмског буџета ГО Чукарица, донео је свеобухватни полугодишњи извештај о учинку програма директних корисника буџета Градске општине Чукарица за 2020. године.