Jавне набавке 2021

Јавни конкурс за финансирање програма Канцеларије за младе - Пројекта "Припремна настава за малу матуру" за 2021. годину

Јавни конкурс за суфинансирање програма, пројеката и манифестација у области спорта из буџета Градске општине Чукарица у 2021. години

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГО ЧУКАРИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2021.

Јавни позив

Пријавни образац

Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката

Одлука

 

Конкурс траје до 25. марта 2021. године.

Контакт особа: секретар комисије, Марко Поповић, тел:3052-296

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГО ЧУКАРИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА 2021.

Јавни позив

Пријавни образац

Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката

Одлука

 

Конкурс траје до 25.марта 2021. године.

Контакт особа: секретар комисије, Марко Поповић, тел:3052-296

 

 

Јавни позив за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Чукарица, а у складу са законом о безбедности саобраћаја и програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Чукарица за 2021. годину

Савет за безбедност саобраћаја на путевима Градске општине Чукарица Шумадијски трг бр. 2, дана 04.03.2021.године упућује Јавни позив за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на подручју ГО Чукарица.

Удружења могу да се пријаве у року од 8 дана почев од дана објављивања, а најкасније до 12.03.2021.године.

Висина обезбеђених финансијских средстава за подршку пројектима удружења износи 3.000.000,00 РСД. Максимални износ за финансирање и суфинансирање пројеката удружења износи 1.700.000,00 РСД.

Пријавни формулар, Упутство, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, Одељење за друштвене делатности и привреду-контакт особа Марко Поповић, тел.3052-296 и на сајту www.cukarica.rs.

Јавни конкурс за финансирање програма у области друштвене бриге за здравље становништва у Београду

Јавни конкурс за финансирање програма у области друштвене бриге за здравље становништва у Београду можете погледати овде.

Председник ГО Чукарица донео одлуку о финансирању програма и пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Чукарица

Документ можете погледати овде.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ 1 МОНТАЖНE КУЋE ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КОЈА СУ СМЕШТЕНА У НЕФОРМАЛНОМ КОЛЕКТИВНОМ ЦЕНТРУ „ПАРКИНГ СЕРВИС АДА“ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Градска општина Чукарица, Комисија за поступак ревизије поступка за избор корисника 32 монтажне куће на општини Чукарица дана 06.04.2021.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица и интерно расељених лица смештених у неформалном колективном центру „Паркинг сервис Ада“.

Предмет Јавног позива је додела 1 упражњенe монтажнe кућe која се налази у Остружници у ул. Душана Радића бр.22 на грађевинским парцелама у власништву Градске општине Чукарица у оквиру пројектаПодршка побољшању услова живота присилних миграната и затварање колективних центарау Београду, који финансира Европска унија преко Делегације Европске уније у Републици Србији, а реализује организација Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Избеглице и интерно расељена лица, који живе у неформалном колективном центру „Паркинг сервис Ада“, могу да се пријаве у року од 15 дана почев од дана објављивања, тј. од 06.04.2021. закључно са 21.04.2021.године.

Јавни позив, Пријавни образац, Изјава за избеглице и Изјава за интерно расељена лица, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице-контакт особа Златко Миљковић, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs

Јавни позив за доделу пакета грађевинског материјала интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 14.04.2021.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања.

Интерно расељена лица, која имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 15 дана почев од дана објављивања, тј. од 14.04.2021. закључно са 29.04.2021.године.

Пријавни образац и Изјава подносиоца, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, контакт тел.3052-458 и на сајту www.cukarica.rs.

Јавни позиви НСЗ за 2021. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ МЕРЕ ОБУКА НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У 2021. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ МЕРЕ ОБУКА ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОДАВЦА ЗА ЗАПОСЛЕНОГ У 2021. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ ПРИПРАВНИШТВА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ У 2021. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ ПРИПРАВНИШТВА ЗА МЛАДЕ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ У 2021. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА

У 2021. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2021. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ СЕ ЗАПОШЉАВАЈУ ПОД ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА У 2021. ГОДИНИ

 

JАВНИ КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИЈУ ЗАРАДЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ БЕЗ РАДНОГ ИСКУСТВА У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2021. ГОДИНИ

 

НЕСУБВЕНЦИОНИСАНЕ ДЕЛАТНОСТИ - САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

 

НЕСУБВЕНЦИОНИСАНЕ ДЕЛАТНОСТИ – САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

 

НЕСУБВЕНЦИОНИСАНЕ ДЕЛАТНОСТИ - САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ

 

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглих лица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији ГО Чукарица

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 16.04.2021.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглих лица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања.

Избегла лица, која имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 15 дана почев од дана објављивања, тј. од 16.04.2021. закључно са 06.05.2021.године.

Пријавни образац и Изјава подносиоца, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-458 и на сајту www.cukarica.rs.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Четвртак, 22. април 2021. године

Управа градске општине Чукарица

 

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 95/18, 113/17, 113/17-др. Закон и 95/18), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16)

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

Текст конкурса и Изјаву можете погледати/преузети овде:

 

Текст конкурса

Изјава

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ 1 МОНТАЖНE КУЋE ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КОЈА СУ СМЕШТЕНА У НЕФОРМАЛНОМ КОЛЕКТИВНОМ ЦЕНТРУ „ПАРКИНГ СЕРВИС АДА“ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Градска општина Чукарица, Комисија за поступак ревизије поступка за избор корисника 32 монтажне куће на општини Чукарица дана 23.04.2021.године утврдила је Предлог листе реда првенства за доделу 1 монтажнe кућe породицама избеглица и интерно расељених лица која су смештена у неформалном колективном центру „Паркинг сервис Ада“ који се налази на територији Градске општине Чукарица

Предлог листе реда првенства је објављен на огласним таблама ГО Чукарица и на сајту www.cukarica.rs.

 

 

Јавни конкурс за одређивање корисника локација – места за постављање привремених објеката -киоска на подручју Градске општине Чукарица

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта "Летњи спортско-образовани камп - Чукарица" а за остваривање програма Канцеларије за младе из области неформалног образовања

Предлог листе корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглих лица доделом пакета грађевинског материјала

Градска општина Чукарица, комисија за озбор корисника дана 03.06.2021. године објављује Предлог листе корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглих лица доделом пакета грађевинског материјала.

Предлог листе корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица доделом пакета грађевинског материјала

Градска општина Чукарица за избор корисника дана 07.06.2021. године објављује Предлог листе корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица доделом пакета грађевинског материјала.

Предходно обавештење о расписивању Јавног позива за доделу помоћи породицама избеглица при куповини сеоских кућа са окућницом

Градска општина Чукарица-Комисија за избор корисника објављује Предходно обавештење о расписивању Јавног позива за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 5 сеоских кућа са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу.

 

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 5 сеоских кућа са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 09.07.2021.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 5 сеоских кућа са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

Избегла лица, која имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 45 дана почев од дана објављивања, тј. од 09.07.2021. закључно са 24.08.2021.године.

Пријавни образац, Изјава подносиоца пријаве и Изјава власника сеоске куће, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-458 и на сајту www.cukarica.rs. као и сајту Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије www.kirs.gov.rs

Јавни позив за доделу 80 хуманитарних пакета хране и помоћи у огреву за 25 најугроженијих породица избеглих и интерно расељених лица која живе на територији ГО Чукарица

Градска општина Чукарица, Комисија за расподелу хуманитарне помоћи, дана 23.08.2021.године упућује Јавни позив за доделу хуманитарне помоћи која се одобрава као једнократна и бесповратна у огревном дрвету у појединачном износу од 20.000 динара по породици и у хуманитарним пакетима хране.

Носиоци домаћинства могу конкурисати за обе врсте помоћи ( за доделу огревног дрвета и доделу хуманитарних пакета хране), или само за једну врсту помоћи, попуњавањем формулара за хуманитарне пакете хране и формулара за помоћ у огреву.

Пријаве са документацијом се подносе у року од 10 дана почев од дана објављивања , закључно са 03.09.2021.године. Све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице на тел.011-3052-458 и на сајту www.cukarica.rs

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА И РАДНОГ МЕСТА НАМЕШТЕНИКА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Среда, 29. септембар 2021. године

Управа градске општине Чукарица

 

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 95/18, 113/17, 113/17-др. Закон и 95/18), 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање 51 број 112-4907/21 од 28.05.2021. године,

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА објављује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА И РАДНОГ МЕСТА НАМЕШТЕНИКА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Текст конкурса и Изјаву можете погледати/преузети овде:

Текст конкурса

Изјава

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ 1 МОНТАЖНE КУЋE ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КОЈА СУ СМЕШТЕНА У НЕФОРМАЛНОМ КОЛЕКТИВНОМ ЦЕНТРУ „ПАРКИНГ СЕРВИС АДА“ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Градска општина Чукарица, Комисија за поступак ревизије поступка за избор корисника 32 монтажне куће на општини Чукарица дана 13.10.2021.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица и интерно расељених лица смештених у неформалном колективном центру „Паркинг сервис Ада“.

Предмет Јавног позива је додела 1 упражњенe монтажнe кућe која се налази у Остружници у ул. Душана Радића бр.22 на грађевинским парцелама у власништву Градске општине Чукарица у оквиру пројектаПодршка побољшању услова живота присилних миграната и затварање колективних центарау Београду, који финансира Европска унија преко Делегације Европске уније у Републици Србији, а реализује организација Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Избеглице и интерно расељена лица, који живе у неформалном колективном центру „Паркинг сервис Ада“, могу да се пријаве у року од 15 дана почев од дана објављивања, тј. од 13.10.2021. закључно са 28.10.2021.године.

Јавни позив, Пријавни образац, Изјава за избеглице и Изјава за интерно расељена лица, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице-контакт особа Златко Миљковић, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs.

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова

Одлуку можете погледати овде.

Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја на територији ГО Чукарица

Документ можете погледати овде.

Коначна листа реда првенства за доделу 1 монтажне куће, на општинском плацу, намењеним избеглим и интерно расељеним лицима смештеним у неформалном колективном центру "Паркинг сервис" на Ади Циганлији, Градска општина Чукарица

Документ можете погледати овде.

Јавни позив за доделу новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Чукарица

Градска општина Чукарица, Комисија за расподелу хуманитарне помоћи, дана 08.11.2021.године упућује Јавни позив за доделу новчане помоћи у појединачном максималном износу по породици до 20.000,00 динара (двадесетхиљададинара). Помоћ се одобрава као једнократна и бесповратна.

Приликом одлучивања о додели помоћи, Комисија за избор корисника ће предност дати оним подносиоцима пријава који ове године нису били корисници друге врсте помоћи (грађевински материјал, помоћ у огреву и др.)

Носиоци домаћинства могу конкурисати попуњавањем формулара за новчану помоћ.

Пријаве са документацијом се подносе у року од 10 дана почев од дана објављивања , закључно са 18.11.2021.године. Све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице на тел.011-3052-458 и на сајту www.cukarica.rs.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА „ЗИМСКИ NO STRESS СЕМЕСТАР“ А ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ИЗ ОБЛАСТИ НЕФОРМАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 1 сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 21.12.2021.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 1 сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

Избегла лица, која имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 45 дана почев од дана објављивања, тј. од 21.12.2021. закључно са 04.02.2022.године.

Пријавни образац, Изјава подносиоца пријаве и Изјава власника сеоске куће, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-458 и на сајту www.cukarica.rs. као и сајту Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије www.kirs.gov.rs