Огласи, тендери и конкурси 2021

Јавни конкурс за финансирање програма Канцеларије за младе - Пројекта "Припремна настава за малу матуру" за 2021. годину

Јавни конкурс за суфинансирање програма, пројеката и манифестација у области спорта из буџета Градске општине Чукарица у 2021. години

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГО ЧУКАРИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2021.

Јавни позив

Пријавни образац

Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката

 

Конкурс траје до 25. марта 2021. године.

Контакт особа: секретар комисије, Марко Поповић, тел:3052-296

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГО ЧУКАРИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА 2021.

Јавни позив

Пријавни образац

Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката

 

Конкурс траје до 25.марта 2021. године.

Контакт особа: секретар комисије, Марко Поповић, тел:3052-296

 

 

Јавни позив за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Чукарица, а у складу са законом о безбедности саобраћаја и програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Чукарица за 2021. годину

Савет за безбедност саобраћаја на путевима Градске општине Чукарица Шумадијски трг бр. 2, дана 04.03.2021.године упућује Јавни позив за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на подручју ГО Чукарица.

Удружења могу да се пријаве у року од 8 дана почев од дана објављивања, а најкасније до 12.03.2021.године.

Висина обезбеђених финансијских средстава за подршку пројектима удружења износи 3.000.000,00 РСД. Максимални износ за финансирање и суфинансирање пројеката удружења износи 1.700.000,00 РСД.

Пријавни формулар, Упутство, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, Одељење за друштвене делатности и привреду-контакт особа Марко Поповић, тел.3052-296 и на сајту www.cukarica.rs.