Огласи, тенедери, конкурси 2023

Годишњи план јавних конкурса и календар јавних конкурса ГО Чукарица за 2023.

Управа Градске општине Чукарица, на основу Одлуке о буџету ГО Чукарица за 2023. годину и усвојеног Финансијског плана Управе ГО Чукарица за 2023. годину, објављује годишњи план јавних конкурса и календар јавних конкурса Градске општине Чукарица за текућу годину.

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 1 сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 30.01.2023.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 1 сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

Избегла лица, која имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 45 дана почев од дана објављивања, тј. од 30.01.2023. закључно са 17.03.2023.године.

Пријавни образац, Изјава подносиоца пријаве и Изјава власника сеоске куће, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-458 и на сајту www.cukarica.rs. као и сајту Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије www.kirs.gov.rs

Одлука

Јавни позив за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица за куповину 1 сеоске куће са окућницом

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 30.01.2023.године расписује Јавни позив за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица за куповину 1 сеоске куће са окућницом

Избегла и интерно расељен лица, који живе на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 30 дана почев од дана објављивања, тј. од 30.01.2023. закључно са 02.03.2023.године.

Пријавни образац, изјава подносиоца пријаве за ИЗБ, изјава подносиоца пријаве ИРЛ и изјава власника куће, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs.

Јавни конкурс за финансирање програма Канцеларије за младе – пројекта „Припрема за малу матуру 2023.“

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Датум оглашавања: 10.02. 2023. године

Датум истека рока за пријављивање: 20.02.2023. године

Управа Градске општине Чукарица објављује интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи Градске општине Чукарица.

На основу члана 4. став 8. и члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17, 95/18 и 114/21) и члана 5. 6. 7. и 8. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ 95/16 и 12/22), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање  51 број 112-737/23 од 30.01.2023. године, решења начелника Управе број I-07 бр. 111-1/23 од 06.02.2023. године и члана 26. Одлуке о Управи градске општине Чукарица („Сл. лист града Београда“, бр. 112/19), начелник Управе  оглашава.

Интерни конкурс

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи ГО Чукарица

Датум оглашавања: 23.02.2023. године

На основу члана 4. став 8. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.21/16, 113/17, 113/17-др. Закони 95/18 и 114/21), члана 11. и 12. став 1. и 12а. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 95/16 и 12/22), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање 51 број 112-737/23 од 30.01.2023. године, начелник Управa градске општине Чукарица оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи ГО Чукарица.

Јавни конкурс

Изјава

Јавни позив за доделу 2 монтажне куће интерно расељеним лицима која живе на територији Градске општине Чукарица

Градска општина Чукарица, Комисија за поступак ревизије поступка за избор корисника 32 монтажне куће на општини Чукарица дана 24.02.2023.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица која живе као подстанари на територији општине Чукарица.

Предмет Јавног позива је додела 1 (једне) упражњенe монтажнe кућe површине 50 m2 која се налази  у Остружници у ул. Душана Радића бр.27 и 1 (једне) упражњенe монтажнe кућe површине 30 m2 која се налази  у Остружници у ул. Душана Радића бр.23

            Интерно расељена лица могу да се пријаве само за једну од наведених кућа у року од 15 дана почев од дана објављивања, тј. од 24.02.2023. закључно са 13.03.2023.године.

Јавни позив, Пријавни образац и Изјава за интерно расељена лица, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице-контакт особа Златко Миљковић, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs.

Предлог листе реда првенства зa доделу 2 упражњене монтажне куће намењене интерно расељеним лицима можете погледати овде.

Јавни позив за доделу 1 монтажне куће социјално угроженим породицама које живе на територији Градске општине Чукарица

Градска општина Чукарица, Комисија за поступак ревизије поступка за избор корисника 32 монтажне куће на општини Чукарица дана 24.02.2023.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба социјално угроженим породицама која живе као подстанари на територији општине Чукарица.

Предмет Јавног позива је додела  1 (једне) упражњенe монтажнe кућe површине 30 m2 која се налази  у Остружници у ул. Душана Радића бр.23

            Заинтересована лица могу да се пријаве  у року од 15 дана почев од дана објављивања, тј. од 24.02.2023. закључно са 13.03.2023.године.

Јавни позив и Пријавни образац, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице-контакт особа Златко Миљковић, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs.

Предлог листе реда првенства за доделу 1 упражњене монтажне куће намењену социјално угроженим лицима која живе као подстанари на територији ГО Чукарица можете погледати овде

Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте, на територији Градске општине Чукарица за 2022. годину

На основу Одлуке Већа Градске општине Чукарица о расписивању Јавног конкурса XII-02 бр.06-19/23 од 14.02.2023. године и чл. 21. Правилника о суфинансирању енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22 (у даљем тексту: Правилник) Градска општина Чукарица дана 27.02.2023. године расписује,

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте, на територији Градске општине Чукарица за 2022. годину

 

 

Текст Одлуке и Јавног конкурса са пратећом документацијом (прилози) можете погледати/преузети овде:

 

Одлукa

Јавни конкурс

Прилог 1 - Пријавни образац

Прилог 2 - Листа фирми

Прилог 3 – Критеријуми за избор

Прилог 4 – Општи услови и брошура

Прилог 5 – Брошура за домаћинства

Прилог 6 – Копија рачуна

Прилог 7 – Модел уговора

Прилог 8 – Изјава

Прилог 9 - Сагласност

Јавни позиви за доделу подстицајних средстава у области пољопривреде

 Секретаријат за пољопривреду Градске управе града Београда, расписао je у уторак, 01. марта 2023. године  пет  јавних позива за доделу подстицајних средстава у области пољопривреде на територији града Београда за 2023. годину и то: Јавни позив за доделу подстицајних средстава у области пчеларства, Јавни позив за доделу подстицајних средстава у области сточарства и  прераде млека на газдинству, Јавни позив за доделу подстицајних средстава у области воћарства, повртарства и ратарства , Јавни позив за доделу подстицајних средстава за набавку пољопривредних прикључних машина и Јавни позив за доделу подстицајних средстава за набавку трактора. 

Јавни позиви су објављени на званичној интернет страници Града Београда www.beograd.rs, на линку https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/910-oglasi/

 Градска општина Чукарица, организује, у циљу упознавања пољопривредника са територије општине, трибине, на којима ће заинтересовани пољопривредници добити све потребне информације о подстицајним средствима и условима за њихову доделу.

Прва трибина биће одржана у уторак, 01. марта 2023. године , са почетком у 17.00 часова у МЗ Сремчица, уз учешће представника Градске општине Чукарица, Секретаријата за пољопривреду и Пољопривредно-саветодавне стручне службе Београда.

 

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката и манифестација из области спорта из буџета општине Чукарица у 2023. години

Јавни конкурс за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу својстава зграде

Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Градске општине Чукарица за реализацију пројеката удружења у области социјалне политике за 2023. годину

Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Градске општине Чукарица за реализацију пројеката у области културе за 2023.

Конкурс траје до 13. априла 2023. године.

Контакт особа: секретар комисије, Марко Поповић, тел:3052-296

Jавни позив

Одлука о начинима и мерилима

Конкурсни образац

Одлука о финансирању пројеката и програма

Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица за куповину 1 сеоске куће са окућницом и додатну помоћ у грађевинском материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 15.03.2023.године расписује Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица за куповину две сеоске куће са окућницом

Интерно расељена лица, који живе на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 30 дана почев од дана објављивања, тј. од 15.03.2023. закључно са 18.04.2023.године.

Пријавни образац, изјава подносиоца пријаве ИРЛ и изјава власника куће, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs.

Jaвни позив

Пријавни образац

Изјава подносиоца пријаве

Изјава власника

 

Јавни позив за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица за куповину 1 сеоске куће са окућницом

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 15.03.2023.године расписује Јавни позив за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица за куповину 1 сеоске куће са окућницом

Избегла и интерно расељен лица, који живе на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 30 дана почев од дана објављивања, тј. од 15.03.2023. закључно са 18.04.2023.године.

Пријавни образац, изјава подносиоца пријаве за ИЗБ, изјава подносиоца пријаве ИРЛ и изјава власника куће, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs.

Јавни позив

Пријавни образац

Изјава подносиоца за интерно расељена лица

Изјава подносиоца за избегла лица

Изјава власника

 

 

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи Градске општине Чукарица

Управа Градске општине Чукарица објављује интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи Градске општине Чукарица. Конкурс  можете погледати овде.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Четвртак 11. мај 2023. године

Управа градске општине Чукарица

 

 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

 

 

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/17, 95/18 и 114/21), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16 и 12/22) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање 51 број 112-737/23 од 30.01.2023. године,

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

 

објављује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

 

Текст конкурса и Изјаву можете погледати/преузети овде:

 

Текст конкурса

Изјава

Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица за куповину 1 сеоске куће са окућницом и додатну помоћ у грађевинском материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 22.05.2023.године расписује Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица за куповину 1 сеоске куће са окућницом

Интерно расељена лица, који живе на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 30 дана почев од дана објављивања, тј. од 22.05.2023. закључно са 22.06.2023.године.

Пријавни образац, изјава подносиоца пријаве ИРЛ и изјава власника куће, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs.

Јавни позив за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица за куповину 1 сеоске куће са окућницом

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 22.05.2023.године расписује Јавни позив за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица за куповину 1 сеоске куће са окућницом

Избегла и интерно расељен лица, који живе на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 30 дана почев од дана објављивања, тј. од 22.05.2023. закључно са 22.06.2023.године.

Пријавни образац, изјава подносиоца пријаве за ИЗБ, изјава подносиоца пријаве ИРЛ и изјава власника куће, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката „Летњи спортско -образовни камп – Чукарица 2023.,“ а за остваривање програма Канцеларије за младе из области неформалног образовања

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглих лица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији ГО Чукарица.

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 04.07.2023.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглих лица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања.

Избегла лица, која имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 15 дана почев од дана објављивања, тј. од 04.07.2023. закључно са 19.07.2023.године.

Пријавни образац и Изјава подносиоца, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs.

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 14.08.2023.године објављује "Предлог листе корисника" за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглих лица доделом пакета грађевинског материјала.

Јавни позив за доделу пакета грађевинског материјала интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 04.07.2023.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања.

Интерно расељена лица, која имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 15 дана почев од дана објављивања, тј. од 04.07.2023. закључно са 19.07.2023.године.

Пријавни образац и Изјава подносиоца, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, контакт тел.011-3052-278 и на сајту www.cukarica.rs.

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 14.08.2023.године објављује "Предлог листе корисника" за доделу помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица доделом пакета грађевинског материјала.

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 1 сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 06.07.2023.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 1 сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

Избегла лица, која имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 30 дана почев од дана објављивања, тј. од 06.07.2023. закључно са 07.08.2023.године.

Пријавни образац, Изјава подносиоца пријаве и Изјава власника сеоске куће, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-458 и на сајту www.cukarica.rs. као и сајту Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије www.kirs.gov.rs

Предлог листе корисника

Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица за куповину 1 сеоске куће са окућницом и додатну помоћ у грађевинском материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 01.08.2023.године расписује Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица за куповину 1 сеоске куће са окућницом

Интерно расељена лица, који живе на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 30 дана почев од дана објављивања, тј. од 01.08.2023. закључно са 01.09.2023.године.

Захтев за пријављивање, изјава подносиоца захтева ИРЛ и изјава власника, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs.

 

Јавни позив за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица за куповину 1 сеоске куће са окућницом

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 01.08.2023.године расписује Јавни позив за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица за куповину 1 сеоске куће са окућницом

Избегла и интерно расељен лица, који живе на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 30 дана почев од дана објављивања, тј. од 01.08.2023. закључно са 01.09.2023.године.

Пријавни образац, изјава подносиоца пријаве за ИЗБ, изјава подносиоца пријаве ИРЛ и изјава власника куће, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs.

Предлог листе корисника

 

Јавни позив за пријаву штете

Позивају се грађани Градске општине Чукарица који су током јула месеца 2023. године претрпели штету од елементарне непогоде – јаког олујног ветра, града и кише, на стамбеним објектима који се редовно користе за задовољење основних животних потреба, да исту пријаве у периоду од 28.08.2023. године до 29.09.2023. године.

Јавни позив

Образац пријаве

Изјава

Јавни позив за доделу помоћи у огреву за најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица која живе на територији ГО Чукарица

Градска општина Чукарица, Комисија за расподелу хуманитарне помоћи, дана 06.09.2023.године упућује Јавни позив за доделу хуманитарне помоћи која се одобрава као једнократна и бесповратна у огревном дрвету у појединачном износу од 35.000,00 динара по породици.

Носиоци домаћинства могу конкурисати попуњавањем формулара за помоћ у огреву.

Пријаве са документацијом се подносе на писарници ГО Чукарица у року од 15 дана почев од дана објављивања , закључно са 21.09.2023.године. Све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице на тел.011-3052-458 и на сајту www.cukarica.rs

Градска општина Чукарица, Комисија за расподелу хуманитарне помоћи, дана 27.09.2023.године објављује Одлуку о доделу хуманитарне помоћи за најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица, која се одобрава као једнократна и бесповратна у огревном дрвету у појединачном износу од 35.000,00 динара по породици.

 

Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица за куповину 1 сеоске куће са окућницом и додатну помоћ у грађевинском материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 19.09.2023.године расписује Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица за куповину 1 сеоске куће са окућницом

Интерно расељена лица, који живе на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 30 дана почев од дана објављивања, тј. од 19.09.2023. закључно са 19.10.2023.године.

Пријавни образац, изјава подносиоца пријаве ИРЛ и изјава власника куће, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs.

Предлог листе корисника

 

 

Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграде

Одлуку донету дана 03. 10. 2023. године можете погледати овде

Јавни позив за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Чукарица, а у складу са законом о безбедности саобраћаја и програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Чукарица за 2023. годину

Савет за безбедност саобраћаја на путевима Градске општине Чукарица Шумадијски трг бр. 2, дана 06.10.2023.године упућује Јавни позив за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на подручју ГО Чукарица.

Удружења могу да се пријаве у року од 8 дана почев од дана објављивања, а најкасније до 16.10.2023.године.

Висина обезбеђених финансијских средстава за подршку пројектима удружења износи 5.000.000,00 РСД. Максимални износ за финансирање и суфинансирање пројеката удружења износи 2.500.000,00 РСД, а минимални износ износи 1.000.000,00 РСД.

Пријавни формулар, Упутство, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, Одељење за друштвене делатности и привреду-контакт особа Златко Миљковић, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs.

Одлука о финансирању програма и пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Чукарица

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи Градске општине
Чукарица

Управа Градске општине Чукарица објављује интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи Градске општине Чукарица.Конкурс можете погледати овде.

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи ГО Чукарица

Интерни конкурс можете погледати овде.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Четвртак 9. новембар 2023. године

Управа градске општине Чукарица

 

 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

 

 

На основу члана 4. став 8. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.21/16, 113/17, 113/17-др. Закони 95/18 и 114/21), члана 11., члана 12. став 1. и члана 12а. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 95/16 и 12/22), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање 51 број 112-7563/23 од 30.08.2023. године,

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

 

објављује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

 

Текст конкурса и Изјаву можете погледати/преузети овде:

 

Текст конкурса

Изјава

Одлука о додели хуманитарних пакета хране за најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица која живе на територији ГО Чукарица

Градска општина Чукарица, Комисија за расподелу хуманитарне помоћи, дана 05.01.2024.године објављује Одлуку о додели помоћи за најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица, која се одобрава као једнократна и бесповратна у хуманитарним пакетима хране.

 

Jавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма Kанцеларије за младе - обезбеђење услова за активно и квалитетно провођење слободног времена младих и неговање здравих и безбедних стилова живота

Јавни позив за доделу хуманитарне помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији Градске општине Чукарица

Градска општина Чукарица, Комисија за расподелу хуманитарне помоћи, дана 01.12.2023.године упућује Јавни позив за доделу хуманитарних пакета хране који се одобравају као једнократна и бесповратна помћ.

Носиоци домаћинства могу конкурисати попуњавањем формулара за доделу пакета хране.

Пријаве са документацијом се подносе на писарници ГО Чукарица у року од 10 дана почев од дана објављивања , закључно са 12.12.2023.године. Све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице на тел.011-3052-458 и на сајту www.cukarica.rs